prof. dr hab. inż., prof. hon., M Dr H.C.

Przewodniczący Rady Nadzorczej / Dyrektor Centrum Naukowego

 • tytuł Doctora Honoris Causa uzyskał 3-krotnie w:
  1. 1999 roku na Uniwersytecie w Ruse w Bułgarii,
  2. 2007 roku ponownie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie,
  3. 2016 roku na Uniwersytecie w Miskolcu na Węgrzech
 • Honorowy Profesor Politechniki Lwowskiej na Ukrainie - 2017
 • Prezydent World Academy of Materials and Manufacturing Engineering AMME od 2005 roku (ponownie wybrany na tę funkcję w 2015 roku)
 • Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce od 2016 roku
 • emerytowany profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów Nr 13 NANO Krajowych Inteligentnych Specjalizacji od 2015 roku
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej w latach 2012-2013
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w latach 1990-1993 i 1999-2005
 • Dyrektor Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w latach 1997-2013
 • Kierownik Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwa w latach 1991-2013
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1999-2017
 • Przewodniczący Stałej Komisji Rady Wydziału ds. stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa od 1999 roku
 • Przewodniczący Zespołu Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk od 1998
 • Członek Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna od 2006 roku

Dorobek naukowy:

 • ok. 2210 publikacji ( w tym 197 od 09.2013)
 • 47 książek i monografii ( w tym 4 od 09.2013)
 • 146 artykułów w w języku angielskim w czasopismach oświatowym obiegu z tzw. „listy filadelfijskiej” (Journal Citation Reports of Thomson Reuters in Philadelphia)( w tym 19 od 09.2013)  i 48 bez współczynnika IF, ale uwzględnione w bazie Web of Science Core Collection
 •  ponad 460 artykułów w języku angielskim w czasopismach objętych przez Directory of Open Access Journals oraz ponad 460 artykułów i 80 komunikatów w innych czasopismach międzynarodowych
 •  Co najmniej 10000 razy Jego prace są cytowane w czasopismach światowych według Web of Science, Scopus, Google Scholar i Harzing’s Publish or Perish, a ponadto licznie w kraju; liczba cytowań: 8599 (GS), 2523 (SC), 1349 (WS), h-index: 39 (GS), 24 (SC), 18 (WS).
 •  60 zakończonych prac doktorskich,  i ok. 5 prac doktorskich jest w toku pod Jego kierownictwem
 • zaktywizował 25 doktorów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 10 innych doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora
 • 90 medali złotych, srebrnych i brązowych na międzynarodowych targach wynalazków
 • 51 patentów
 • 29 realizowanych projektów naukowych w latach 2001-2016
 • Kierownik 8 projektów inwestycyjnych w latach 2009-2015 o łącznej wartości ok. 100 mln zł  (prezentacja)

PEŁNE CV na stronie www.leszekdobrzanski.eu