PRZETARGI

OGŁOSZENIE NR 4

ZAPYTANIE O CENĘ:

data ogłoszenia: 15.09.2021 roku:

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo ogłasza zapytanie o cenę usługi serwisu urządzenia: drukarka 3D Orlas Creator, składającej się z następujących elementów:

a) wykonanie serwisu okresowego
b) wykonanie serwisu związanego z wykryciem i usunięciem zdiagnozowanych przez Zleceniodawcę problemów i objawów
c) wykonanie testów weryfikujących
d) naprawę uszkodzonych elementów zgiagnozowanych jako te do wymiany.

w kwocie nie przekraczającej 50 000 zł netto.

Zgłoszenie można przesyłać na adres:

oferty@centrumasklepios.pl lub dostarczyć osobiście w siedzibie spółki

Data składania ofert upływa w dniu 30. września 2021 godz. 15.00

UWAGI OGÓLNE:

 • rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT"

OGŁOSZENIE NR 3

ZAPYTANIE O CENĘ:

data ogłoszenia: 20.12.2020 roku:

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo ogłasza zapytanie o cenę usługi wykonania zabiegów protetyczno-chirurgicznych związanych z wykonaniem testów przedprodukcyjnych egzemplarzy elementów systemu implantoprotetycznego opracowanego przez spółkę, w kwocie nie przekraczającej 50 000 zł netto :

Zgłoszenie można przesyłać na adres:

oferty@centrumasklepios.pl lub dostarczyć osobiście w siedzibie spółki

Data składania ofert upływa w dniu 31. grudnia 2020 roku godz. 15.00

W ofercie należy przedstawić dane osób wykonujących zadania, doświadczenie naukowe, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (obligtoryjnie), proponowaną cenę i proponowane warunki współpracy

UWAGI OGÓLNE:

 • rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT"

ZAPYTANIE O CENĘ:

data ogłoszenia: 31.08.2020 roku:

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo ogłasza zapytanie o cenę usługi wykonania zabiegów protetyczno-chirurgicznych związanych z wykonaniem testów przedprodukcyjnych egzemplarzy elementów systemu implantoprotetycznego opracowanego przez spółkę, w kwocie nie przekraczającej 50 000 zł netto :

Zgłoszenie można przesyłać na adres:

oferty@centrumasklepios.pl

Data składania ofert upływa w dniu 14. września 2020 roku godz. 15.00

W ofercie należy przedstawić dane osób wykonujących zadania, doświadczenie naukowe, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (obligtoryjnie), proponowaną cenę i proponowane warunki współpracy

UWAGI OGÓLNE:

 • rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT"

OGŁOSZENIE NR 1

data ogłoszenia: 18.02.2020 roku:

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo ogłasza zapytanie o cenę usługi leasingu operacyjnego lub leasingu operacyjnego bezpośredniego następujących elementów, których wartość nie może przekroczyć 50 000 zł netto każdy :

 1. skaner protetyczny z rocznika w przedziale 2011-2020 posiadającego następujące cechy:
 • możliwość skanowania modeli gipsowych
 • możliwość skanowania łyżki wyciskowej
 • możliwość projektowania łączników indywidualnych, koron, mostów, inlay/onlay, protez szkieletowych
 • skanowanie laserowe
 • oprogramowanie z licencją lifetime lub z możliwością jego pozyskania nieodpłatnie
 • gwarancja minimum 6 miesięcy

2. skaner wewnątrzustny z rocznika w przedziale 2011-2020 posiadającego następujące cechy:

 • oprogramowanie CAD do skanowania z możliwością współpracy ze środowiskiem ExoCad, 3shape i/lub Dental Wings
 • skanowanie laserowe
 • gwarancja min. 6 miesięcy

skanowanie laserowe

3. warunki leasingu podlegającego ocenie:

 • oprocentowanie
 • czas trwania (preferowany 18 miesięcy)
 • zasady wykupu

4.. warunki oceny oferty:

 • ocena zgodności urządzenia z zapytaniem - 40%
 • cena - 30 %
 • leasing - 30%

Zgłoszenie można przesyłać na adres:

oferty@centrumasklepios.pl

Data składania ofert upływa w dniu 27. lutego 2020 roku godz. 15.00

W ofercie należy przedstawić dane urządzenia, zasady leasingu, dane firmy

UWAGI OGÓLNE:

 • możliwe jest złożenie oferty na leasing urządzenia z pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 1 i pkt 2 lub na sam leasing z pkt 3
 • rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT"