O nas

 krótko o  Asklepiosie

Asklepios - w greckiej mitologii był bogiem sztuki lekarskiej i jednym z herosów czyli półbogiem a półczłowiekiem -  synem boga Apollina i nimfy Koronis.

Grecka legenda głosi, że Asklepios udusił pewnego razu węża do którego bezzwłocznie podpełzł inny wąż i podał zioło, które sprawiło, że zabity wąż zmartwychwstał. Sprytny Asklepios zdołał wyrwać to cudowne zioło z pyska tym samym zyskując możliwość wskrzeszania zmarłych, z której zaczął korzystać.  Po próbie ożywienia Oriona przez Asklepiosa  Hades poskarżył się Zeusowi, że niedługo nikogo nie będzie w Podziemiu. Zeus postanowił zabić Asklepiosa piorunem zamieniając go w gwiazdozbiór Wężownika.

Geometryczny, prosty ale zarazem dostojny i bezkompromisowy wizerunek Asklepiosa stał się znakiem naszej spółki, która powstała z połączenia biznesowych doświadczeń w zakresie stomatologii i zaawansowanej protetyki stomatologicznej oraz bogatego doświadczenia badawczo-naukowego w zakresie inżynierii materiałowej jej twórców.

Bogate doświadczenie w zakresie realizowania zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz biznesowych pozwoliło na przygotowanie ciekawego planu stworzenia w naszym rodzinnym mieście - Gliwicach firmy, która będzie mogła wykonywać zaawansowane prace protetyczne w reżimie całkowicie cyfrowym przy zachowaniu najwyższych standardów wymiarowych, tak aby zapewnić pełną powtarzalność wykonanych zaawansowanych uzupełnień implantoprotetycznych a także samych implantów. W tym celu stworzyliśmy zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe, które wykorzystuje zaawansowane urządzenia 3D takie jak: skanery 3D, drukarki 3D a także frezarki CNC.

Ścisła współpraca umożliwiła uzyskanie europejskiego współfinansowania projektu pt: "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT".

W ramach Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios  działa centrum inżynierii stomatologicznej, centrum badawczo-rozwojowe oraz centrum naukowe.

 

Nasze Centrum Inżynierii Stomatologicznej to najnowocześniejsze tego typu miejsce w Polsce.

Posiadamy najnowocześniejsze w Gliwicach i jedno z najnowocześniejszych na Śląsku oprogramowań do projektowania uzupełnień protetycznych, które umożliwia wykonywanie prac protetycznych w oparciu zarówno o skan wycisku (także wewnątrzustnego oraz bezpośrednio z wycisku lub modelu gipsowego) jak i projekcję z tomografu wiązki stożkowej RTG 3D. Jednocześnie wszystkie prace, zarówno wykonywane z tlenku cyrkonu jak i z metalu (najczęściej stosowane stopy chromo-kobaltu lub tytanu) wykonujemy na frezarce numerycznej CNC, która posiada unikatowe możliwości i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Zwieńczeniem każdej pracy mającym wpływ na jej jak najwierniejsze odwzorowanie zębów prawdziwych jest system porcelany, który stosujemy w każdej pracy.

Ścisła współpraca laboratorium protetycznego z gabinetem stomatologicznym, realizowana u nas poprzez możliwość stałego uczestniczenia lekarza prowadzącego leczenie w procesie projektowania uzupełnienia protetycznego oraz obecność projektanta uzupełnienia protetycznego w gabinecie stomatologicznym i wsłuchiwanie się w oczekiwania Pacjenta pozwala odpowiedzieć nam na wszystkie, nawet najbardziej wyszukane oczekiwania stawiane przez Pacjenta.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Asklepios jest miejscem gdzie zaawansowana wiedza z zakresu inżynierii stomatologicznej i inżynierii materiałowej oraz komputerowego wspomagania projektowania znajduje swoje zastosowanie w profesjonalnej stomatologii i implantologii .

Nasze Centrum B+R specjalizuje się w zgłębianiu zagadnień związanych z cyfrową protetyką. Dzięki posiadanemu zaawansowanemu sprzętowi badawczemu możemy prowadzić badania związane zarówno z udoskonalaniem uzupełnień protetycznych, które wytwarzane są lub będą w naszej spółce jak również prowadzić badania nad zastosowaniem różnych nowych lub ulepszonych materiałów inżynierskich stosowanych w stomatologii. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pozwala podjąć się nawet najtrudniejszych zadań i wywiązać się z nich z sukcesem. Naszym zespołem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański M. Dr H.C., posiadający niemal 50- letnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie inżynierii materiałowej. Zespół zaś składa się z młodych ale doświadczonych pracowników, co stanowi świetne połączenie doświadczenia i młodości tak potrzebnego dla osiągnięcia sukcesu.

 

Nasze Centrum Naukowe to miejsce gdzie realizujemy zadania nie mające komercyjnego zastosowania.

W ramach tego centrum realizujemy zadania naukowe w zakresie podstawowych badań, redagujemy oraz tworzymy publikacje naukowe w tym książki naukowe i podręczniki akademickie.

 

Poznaj nasz Zarząd