Centrum Naukowe

Centrum Naukowe Asklepios powstało z potrzeby wykorzystania potencjału naukowego zespołu badawczego zatrudnionego w naszej spółce. Prowadzenie badań podstawowych i olbrzymie wyzwanie, które nie może być nastawione na komercyjny zysk. Wymaga prowadzenia działań czasem finansowo nieracjonalnych, a także gotowości wycofania się ze ślepych uliczek. W realiach spółki wymagało to wydzielenia tej formy działalności do niezależnej jednostki.

W ramach działań tego Centrum angażujemy się także w tworzenie książek i publikacji o charakterze naukowym, a także podręczników akademickich.

Dyrektorem tego centrum jest prof. Leszek A.Dobrzański.