Centrum Inżynierii Stomatologicznej

Nasze Centrum posiada swoją, w pełni wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia, nowoczesną pracownię protetyczną. Stosowane w niej urządzenia, programy komputerowe oraz procedury w pełni cyfrowe zapewniają możliwość wykonywania nawet najbardziej zaawansowane zdania związane z produkcją uzupełnień protetycznych. Jesteśmy w stanie opracować i przeprowadzić rekonstrukcję uzębienia w najtrudniejszych przypadkach wymagających zastosowania nietypowych rozwiązań. Mamy na swoim koncie zarówno odbudowy całkowite wraz z wyrostkiem z zastosowaniem pełnej ceramiki, jak i każdego rodzaju uzupełniania implantoprotetyczne. Wykonujemy szablony implantologiczne, także w oparciu o dane wyłącznie cyfrowe. Realizujemy także odbudowy kości twarzo-czaszki. Wykonujemy także podstawowe prace protetyczne takie jak wszelkiego rodzaju  korony, mosty i precyzyjne protezy ruchome w technologii CAD/CAM. Posiadamy jedno z najnowocześniejszych w Polsce oprogramowań do projektowania uzupełnień protetycznych, które umożliwia wykonywanie prac protetycznych w oparciu zarówno o skan wycisku (także wewnątrzustnego oraz bezpośrednio z wycisku lub modelu gipsowego) jak i projekcję z tomografu wiązki stożkowej RTG 3D. Jednocześnie wszystkie prace, zarówno wykonywane z tlenku cyrkonu jak i z metalu (najczęściej stosowane stopy chromo-kobaltu lub tytanu) wykonujemy na frezarce numerycznej CNC, która posiada unikatowe możliwości i jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Zwieńczeniem każdej pracy mającym wpływ na jej jak najwierniejsze odwzorowanie zębów prawdziwych jest system porcelany.

Przywiązujemy wyjątkową wagę do ścisłej współpracy inżyniera stomatologicznego, ceramisty oraz lekarza dentysty i samego Pacjenta. Ścisła współpraca laboratorium protetycznego z gabinetem stomatologicznym, realizowana u nas poprzez możliwość stałego uczestniczenia lekarza prowadzącego leczenie w procesie projektowania uzupełnienia protetycznego oraz obecność projektanta uzupełnienia protetycznego w gabinecie stomatologicznym i wsłuchiwanie się w oczekiwania Pacjenta pozwala odpowiedzieć nam na wszystkie, nawet najbardziej wyszukane oczekiwania stawiane przez Pacjenta.

odwiedź stronę www.asklepiosimplants.pl