Centrum Badawczo-Rozwojowe

W strukturze spółki funkcjonuje Centrum Badawczo – Rozwojowe. Dzięki wsparciu z projektu IMSKA-MAT (szczegóły tutaj) centrum posiada nowoczesne wyposażenie umożliwiające prowadzenie prac badawczych i naukowych w zakresie inżynierii materiałowej, stomatologicznej i komputerowego wspomagania komputerowego. 

Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie badawczo-naukowe pozwalają prowadzenie i bieżące na wprowadzenie szeregu nowych i ulepszonych rozwiązań stosowanych w stomatologii i protetyce stomatologicznej zarówno w zakresie produkcji uzupełnień protetycznych jak i samej procedury rejestracji zwarcia i wykorzystania danych pozyskiwanych z tomografii wiązki stożkowej do późniejszego planowania i wykonywania procedur medycznych.

Dużo uwagi poświęcamy także na wdrożenie do codziennej praktyki stomatologicznej cyfrowych wycisków, nie tylko do prostych koron i nakładów, ale także do uzupełnień ruchomych i stałych, w tym na wielu implantach.

Codzienne problemy, na które napotykamy w naszej pracy pozwoliło na sformułowanie problemów badawczych, które staramy się badać i rozwiązywać łącząc wiedzę praktyczną z teoretyczną z pogranicza stomatologii, medycyny estetycznej i inżynierii stomatologicznej. Wspólna praca zaowocowała opracowaniem jak dotąd 4 zgłoszeń patentowych z obszaru inżynierii stomatologicznej i wielu artykułów publikowanych zarówno w czasopismach stomatologicznych jak i tych zajmujących się inżynierią materiałową i komputerowym wspomaganiem projektowania oraz inżynierią stomatologiczną.

innowacjeZespół w skład którego wchodzą prof. Leszek A.Dobrzański, prof. Anna Dobrzańska-Danikiewicz, prof. Piotr Malara, dr inż. Anna Achtelik-Franczak i Lech Dobrzański został nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Fundację Haller Pro Inventio dyplomem i tytułem Ambasadora Innowacji na XXIII Giełdzie Wynalazków. Jest to nagroda przyznawana zespołom badawczym, które otrzymały nagrody na targach wynalazków na całym Świecie. My otrzymaliśmy m.in.  Medale na targach w: Seulu (Korea), Bangkoku (Tajlandia), Foz do Iguacu (Brazylia) za opracowane przez nas nowe materiały stomatologiczne.