Projekt IMSKA-MAT

Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo realizuje projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój Unii Europejskiej pt "IMSKA-MAT Innowacyjne implanto-skafoldy stomatologiczne i szczękowo-twarzowe wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym ADD-MAT"

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych implanto-skafoldów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii addytywnej wspomaganej komputerowym projektowaniem materiałowym.

Implanto-skafoldy dzięki swojej innowacyjnej budowie i sposobowi wytwarzania umożliwiają zastosowanie całkowicie nowego podejścia do kwestii implantacji
elementów protetycznych w miejsce utraconych zębów oraz kości twarzo-czaszki. Implanto-skafold stomatologiczny może mieć kształt przypominający typowy implant stomatologiczny, jednak dzięki zastosowaniu stref siatki ADD-3D może być znacząco mniejszy przy zachowaniu tych samych parametrów utrzymania co klasyczny implant, a to umożliwia zarówno wykonanie mniej inwazyjnego zabiegu jak również zwiększa liczbę Pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu implantacji nawet w przypadku znacznych ubytków kostnych. Innowacyjna technologia ADD-MAT pozwala także na wytwarzanie indywidualnych implanto-skafoldów (zarówno stomatologicznych jak i szczękowo-twarzowych) dedykowanych konkretnej przestrzeni kostnej. Jest to pierwsza technologia, która wykorzystując dane pozyskane z tomografii CBCT pozwala na wykonanie skutecznej implantacji natychmiastowej w miejsce usuwanego w trakcie tego samego zabiegu zęba, a dzięki prostocie procedury klinicznej pozwala na rozszerzenie grona implantologów o lekarzy dentystów ogólnie praktykujących.

Comments are closed.